חקיקה נגד אנטישמיות והכחשת השואה

חקיקה מפורשת נגד אנטישמיות


בפרק זה יוצגו הסדרים חוקים המזכירים מפורשות בלשון החוק את האנטישמיות והכחשת השואה כעבירה בספר החוקים, וזאת להבדיל מהסדרים כלליים הנוגעים לשמירת הזכויות של קבוצות שונות של בני-אדם. מבין המדינות הנסקרות, ישנן לפחות שבע מדינות אשר הכניסו לספר החוקים חקיקה ספציפית העוסקת בנושא האנטישמיות: רומניה, ספרד, מקסיקו, שוויץ, צרפת, שוודיה, ואוסטריה.

 

מדינה נוספת, לטביה, החלה באפריל 2004 בהכנת טיוטת חוק בנושא. על פי חוקי מדינות אלה אנטישמיות הינה עברה מפורשת על החוק. עם זאת, ישנן מדינות, דוגמת רוסיה, בהן קיימים אומנם חוקים שניתן לפרשם ככאלה האוסרים גילויי אנטישמיות, אך הם לא מפורשים וכמעט ואינם נאכפים. לעומת זאת ישנן מדינות בהן לא קיימת חקיקה מפורשת נגד אנטישמיות, אך המדינה נאבקת היטב בנושא בעזרת חוקים אחרים נגד אפליה.

 

Romania

רומניה


סעיף 3(5) לחוק מס' 51 משנת 1991 מגדיר את האנטישמיות כחלק מהפעולות אשר בהינתן שהן מאיימות על הסדר במדינה ואחדותה הן מהוות עבירה על החוק.

Law nr 51 of June 29, 1991 [1]

Article 3:

‘The following actions constitute threats to the national security of Romania:...

(h) the initiation, organization, commission of or any kind of support given to totalitarian or extremist actions of a communist, fascist, iron-guardist or any other inspiration, actions of a racist, antisemitic, revisionist or separatist nature likely to endanger in any way the unity and territorial integrity of Romania, as well as incitement to acts which can imperil law and order in the country.’


Spain

ספרד


סעיף קטן 4 לסעיף 22 של חוק העונשין החדש משנת 1996 קובע כי ביצוע פשע על רקע אנטישמי ייחשב כנסיבות מחמירות.


Article 22 of the New Penal Code, came into force on 24 May 1996 [2]

‘The following are worsening circumstances:

(4) To commit a crime for racist reasons, antisemitic or of another type, discriminating due to the victim’s ideology, religion or beliefs, the ethnic group, race or nation to which he belongs, his gender or sexual orientation, or the illness or physical handicap of which he suffers.’


סעיף קטן 1 לסעיף 510 של החוק הפלילי החדש משנת 1996 קובע כי אפליה, שנאה או אלימות על רקע אנטישמי (אך גם מסיבות מפלות אחרות) הן עבירות שדינן מאסר לתקופה של שנה אחת עד שלוש שנים וקנס.


Article 510 of the New Penal Code, came into force on 24 May 1996 [3]

‘(1) Those who bring about discrimination, hatred or violence against groups of associations for racist, antisemitic or other reasons regarding ideology, religion or beliefs, family status, ethnic, race or national origin, gender, sexual orientation, illness or physical, will be punished with one to three years in prison and a fine equivalent to six to twelve months.

 


Mexico מכסיקו


בשנת 2003 שני בתי הקונגרס העבירו פה אחד חוק פדרלי האוסר אפליה. החלק הרביעי של חוק זה קובע באופן מפורש כי האנטישמיות היא סוג של אפליה:

Article 4: [4]

‘….It will also be considered as discrimination, xenophobia and antisemitism in everyone of its manifestations.’


switzerland שוויץ


סעיף קטן 1 לסעיף 1 של תקנה משנת 2001 קובע כי יש לסייע לפרוייקטים חינוכיים המגבירים את המודעות למאבק באנטישמיות ובגזענות.

Ordinance of 27 June 2001 [5]

Ordinance concerning assistance to projects for enhancing the awareness of and prevention with regard to human rights and of the combat against anti-Semitism, racism and xenophobia.

Article 1:

‘(1) The present decree sets the payment by the Confederation of subsidies for the purpose of supporting projects aiming at enhancing awareness of public opinion with regard to human rights or at preventing anti-Semitism, racism or xenophobia.


France צרפת


קיים חוק למאבק באנטישמיות והכחשת השואה, ראה סעיף 2.6


Sweden שוודיה


פשעים בעלי אופי אנטישמי מוגדרים בחוקה כפשעים נגד אנשים ממוצא יהודי, נגד היהדות כדת, כנגד רכוש יהודי וכדומה. על מנת שהפשע יסווג ככזה שבוצע על רקע אנטישמי, אין צורך שהקורבן יהיה יהודי, ודי בכך שהתוקף האמין או חשב שהקורבן יהודי.[6] היהודים מוכרים בשוודיה כמיעוט לאומי[7] ובתוקף כך הם מוגנים במסגרת חוק האוסר על אפליה של מיעוטים.


Austria אוסטריה


החוק נגד פעילות נאצית משנת 1947 (Verbotsgesetz) אוסר על כל פעילות ניאו נאצית או אנטישמית. [8]


Latvia לטביה


באפריל 2004 הפרלמנט של לטביה החל בצעדים ראשונים לכתיבת טיוטת חוק שמטרתה הגברת הענישה על עבירות של גזענות, קסנפוביה ואנטישמיות. [9]


 

חקיקה מפורשת כנגד הכחשת השואה

 
הכחשת השואה (או הכחשה של השמדת עם) אסורה, בצורות שונות, בחקיקה של לפחות עשר מדינות באירופה. לא קיימת צורה אחידה של חקיקה בנושא ובכל מדינה ישנם דגשים אחרים לגבי אופי העבירה (מנהלתית או פלילית), ההליך המשפטי והעונש. ישנן מדינות אשר בהן הכחשה של רצח עם בכלל הינה עבירה, וישנן מדינות בהן מדובר במפורש על הכחשה של רצח העם שביצעו הנאצים. לעיתים הכחשה שכזו אסורה רק בפומבי, ולעיתים באופן גורף.
 

Austria אוסטריה


באוסטריה קיים חוק כנגד הכחשת השואה מאז שנת 1992. חוק מספר 148 הוא תיקון לחוק משנת 1945 שהוציא את המפלגה הנאצית מחוץ לחוק. החוק משנת 1992 קובע כי הכחשת השואה והכחשת ביצוע פשעים נגד האנושות על ידי הנאצים, אישורם או הצדקתם בפומבי הם בגדר עבירה פלילית במידה ויש מאחוריהם כוונה פוליטית או תעמולתית. במידה והעבירה אינה בעלת כוונה כזו, או שהשפעתה נמוכה, היא תוגדר כעבירה מנהלתית (Administrative).[10]

Article 3h:

‘A person shall also be liable to a penalty under Art. 3g if, in print or in broadcast or in some other medium, or otherwise publicly in any manner accessible to a large number of people, if he denies the National Socialist genocide or other National Socialist crimes against humanity, or seeks to minimize them in a coarse manner or consents thereto or to justify them.’

שיעור העונש על פי החוק:

עבירה פלילית- שנה אחת עד עשרים שנות מאסר (המקסימום בחוק האוסטרי).

עבירה מנהלתית- קנס של 3000- 30,000 שילינג אוסטריים (כ- 180 - 1,800 דולר).


Belgium בלגיה


בבלגיה קיים חוק כנגד הכחשת השואה מאז שנת 1995. על פי חוק זה הכחשת השואה, התייחסות מזלזלת אליה הן עבירות פליליות שעונשן מאסר שמונה ימים עד שנת מאסר אחת וקנס של 26 עד 5,000 פרנקים בלגיים (בין כחצי דולר ל- 100 דולר).

 Law of Holocaust Denial” of March 1995: [11]

Article 1:

‘Whoever, in one of the circumstances indicated by Article 444 of the Penal Code, denies, grossly minimizes, tries to justify or approves of the genocide committed by the German National-Socialist regime during the Second World War will be punished by imprisonment of eight days to one year and a fine of twenty six to five thousand francs…’


switzerland שוויץ


בשוויץ, קיים סעיף בחוק העונשין אשר קובע כעבירה הכחשה פומבית או התייחסות מזלזלת לרצח עם או לפשעים אחרים נגד האנושות, אשר ניתן להחילו, במקרים המתאימים, גם על הכחשת השואה.

Article 261bis [12]:

…he who, publicly, by word or mouth, in writing, by image, by gesture, by assault or in any other way, belittles or discriminates in a way which affects the human dignity of a person or a group of persons because of their race, their ethnic belonging to their religion or who, for the same reason, denies, grossly minimizes or tries to justify a genocide or other crime against humanity; 

העונש על פי החוק:

מקסימום של שלוש שנות מאסר ו/או קנס של עד 40 אלף פרנק שווצרי (כ- 2,300 דולר).


Germany גרמניה


בגרמניה קיימת חקיקה כנגד הכחשת השואה מאז שנת 1985, כאשר בנוסף לכך בשנת 1994 הוסף תיקון לחוק.

החוק משנת 1985 (Article194, 21st law) קובע כי הכחשת השואה היא פגיעה בכבוד האדם ומוגדרת כעבירה. עם-זאת, לשם הגשת תביעה כנגד העוברים על הוראה זו יש צורך בהסכמה של הצד הנפגע.

החוק משנת 1994 (Amendment to Article 130)קובע כי הכחשת השואה הינה עבירה פלילית לפי החוק כנגד הסתה. כמו כן, חוק זה מרחיב את האיסור של החוק הקודם, ומלבד הכחשה של פשעי המשטר הנאצי והסכמה עם מעשיו, נאסר גם השימוש בסמלים ובסיסמאות נאציות.

Article 130: [13]

(3) Whoever publicly, or at a meeting, denies, diminishes, or approves of an act committed under the regime of National Socialism, of the kind described in Article 220A, paragraph 2, in a way likely to disturb public peace...

עונש על פי חוק:

החוק משנת 1985- עד שנת מאסר אחת או קנס.

החוק משנת 1994- עד חמש שנות מאסר או קנס.


France צרפת


חוק הקובע כי הכחשת השואה הינה עברה נחקק ב 1990. זהו תיקון לחוק משנת 1881 העוסק בחופש העיתונות. חוק זה אוסר הן אנטישמיות (Law 90-615) והן את הכחשת השואה (Article 24b, la loi Gayssot). חוק נוסף משנת 2003 נועד להקשיח את העונשים בגין עבירות על רקע אנטישמי וגזעני. (Law no.2003-88 of February 2003) .

  בנוסף, ממשלת צרפת הקימה בשנת 2003 ועדה בין משרדית קבועה לתאום פעולות הממשלה בנושא המאבק באנטישמיות ובגזענות הדנה בין השאר בצעדי חקיקה אפשריים בנושא. [14]
Spain ספרד

בס פרד קיים חוק האוסר את הכחשת השואה מאז 1996 (New Penal Code: Section 607). הכחשת רצח עם בספרד הינה בגדר עבירה פלילית שדינה שנה עד שנתיים מאסר.

Article 607: [15]  

(2) Spreading, by any means, ideas or doctrines that deny or justify the crimes typified in the former Section of this Article, or pretend the rehabilitation of regimes or institutions which promote the same…’


Slovakia סלובקיה


בנובמבר 2001 הפרלמנט הסלובקי העביר תיקון לחוק העונשין אשר קובע כי הכחשת השואה והמעטה בערך פשעיה הם בגדר עבירות פליליות. שר המשפטים טען כנגד התיקון, באומרו שחברה חופשית איננה צריכה להעניש אנשים על הבעת דעה, גם אם היא מעוררת התנגדות. [16]


פולין


מאז ינואר 1999 הכחשת פשעי הנאצים (והקומוניסטים) הינה בגדר עבירה ברת עונשין בפולין. העובר על חוק זה צפוי למאסר של עד שלוש שנים. [17]


Italy איטליה


פסקה 8 לחוק העונשין משנת 1967 קובעת כי הצדקת רצח עם (genocide) הינה בגדר עבירה שהעובר עליה צפוי למאסר שבין 3 ל- 12 שנה. [18]


Luxembourg לוקסמבורג


סעיף קטן 3 לסעיף 457 של חוק העונשין מאוגוסט 1997 קובע כי הכחשת רצח עם או הצדקתו הם עבירה שדינה מאסר של שבוע עד שישה חודשים וקנס של 10,000 עד 1,000,000 פרנקים לוקסמבורגים. [19]

‘….a person who, by one of the means listed in the above paragraph, has disputed, minimized, justified or denied the existence of one or several acts of genocide as defined by the Act of 8 August 1945 making genocide a crime by the Luxemburg of international court or authority.’חקיקה האוסרת שימוש בסמלים נאציים
 
ישנן מדינות בהן הצגה בפומבי, שימוש או הפצה של סמלים נאצים אסורה באופן מפורש בחוק. במדינות אחרות, האיסור אינו מפורש, אך הוא משתמע מתוקף חוקים האוסרים הסתה.
 

Brazil ברזיל


בשנת 1989 אישר הסנאט בברזיל חוק האוסר ייצור, סחר, והפצה של צלבי קרס לצורך הפצת הנאציזם. העובר על החוק צפוי לתקופת מאסר שבין שנתיים לחמש שנים.

Law no. 7716 of 5 January 1989: [20]

Article 20:

‘Whoever manufactures, markets, distributes or issues symbols, emblems, ornaments, distinctives or propaganda that uses a swastika cross for dissemination of Nazism, will be punished…


Denmark דנמרק


ככלל, הצגה בפומבי, שימוש או ענידה של סמלים נאצים איננה אסורה אולם במקרים בהם השימוש בסמלים הנאציים נעשה במטרה לפגוע בקבוצה ספציפית הרי שהשימוש בסמלים אלו אסור. [21]


Hungary הונגריה


בתיקון לחוק העונשין שנעשה בשנת 1996 נקבע כי ההפצה, השימוש בפומבי והצגתו של צלב הקרס, בין שאר סמלים נוספים, היא עבירה פלילית שדינה קנס.

Amendment Act 4/1978 and approved 12 March 1996: [22]

Article 269/B:

(1)The person who

(a) distributes;

(b) uses before great publicity;

(c) exhibits in public;

a swastika, the SS sign, an arrow-cross, sickle and hammer, a five pointed red star or a symbol depicting the above- unless a graver crime is realized- commits a misdemeanor, and shall be punishable with fine.


France צרפת


על פי חוק העונשין הצרפתי, הצגה של סמלים נאציים הינה עבירה פלילית. [23]


Austria אוסטריה


על פי חוק 84/1960וחוק 117/1980אסורה הצגתם של סמלים של ארגונים שהוצאו מחוץ לחוק, דוגמת ארגונים ניאו-נאצים. העובר על חוק זה צפוי לקנס של 10,000 דולר או חודש מאסר. [24]


הצהרות ויוזמות לחקיקה בנושא 


להלן מובא מקבץ חלקי של הצהרות ויוזמות לחקיקה בנושא האנטישמיות במדינות שונות בעולם:
 

Britain בריטניה


בבריטניה לא קיימת חקיקה המתייחסת מפורשות לנושא האנטישמיות או הכחשת השואה, אלא חקיקה כללית בנושא גזענות ואפליה, דוגמת ה Public Order Act 1986, Part 3, Malicious Communications Act 1998, Protection from Harassment Act 1997.

  בפברואר 1997 הועלתה בפרלמנט הבריטי הצעת חוק פרטית לעניין הכחשת שואה
((The Holocaust Denial Bill. על פי הצעת החוק, יקבע כי הכחשת השואה בכתב או בעל פה הינה עבירה על החוק. יצויין, שהצעת החוק המקורית התייחסה אך ורק להשמדת העם היהודי על ידי הנאצים, אך בגרסה מתוקנת נכללה בה בנוסף ההגדרה של "פשעים אחרים דומים כנגד האנושות".

הצעת החוק עדיין לא אושרה על-ידי הפרלמנט הבריטי. [25]


Germany גרמניה


בדצמבר 2003 הפרלמנט הגרמני אישר פה אחד הצהרה כנגד מגמות אנטישמיות שהחלו להתגלות לא רק בשולי החברה הגרמנית, אלא גם בליבה. הפרלמנט הכיר באחריותו לשמירת זיכרון השואה כחלק מהזהות הלאומית הגרמנית. נשיא הפרלמנט אמר במעמד זה כי לא רק העבר הגרמני, אלא גם ההווה, בו קבוצות ימין קיצוני וקבוצות איסלמיות רדיקליות חוברות יחדיו, מחייב את החברה הגרמנית לפעול כנגד האנטישמיות. [26]


Italy איטליה


בינואר 2004 אישר הפרלמנט האיטלקי שתי החלטות למאבק באנטישמיות. החלטה אחת חייבה את הממשלה, בין השאר, להגביר את המאבק באנטישמיות על ידי הצגת צעדים יעילים "כנגד תופעה מתועבת זו", כלשון ההחלטה, ולהכניס למערכת החינוך תוכנית לימודים בנושא האנטישמיות ותרומת היהודים בהיסטוריה. [27]

מיולי 2004 פועלת ועדה בין-משרדית שעוסקת במאבק באפליה ובאנטישמיות. הוועדה הוקמה בהוראת ראש ממשלת איטליה.

Norway נורווגיה


בתחילת שנת 2000 הבטיח שר החוץ הנורווגי כי יינקטו צעדים נוקשים מבעבר כנגד אלימות של ניאו נאצים כחלק ממאבק באלימות על רקע גזעני.


Netherlands הולנד


נושא הצמיחה במספר התקריות האנטישמיות בהולנד הועלה באוקטובר 2003 לדיון בבית התחתון של הפרלמנט ההולנדי ביוזמת שר המשפטים ההולנדי. בדבריו, ציין שר המשפטים כי המאבק באנטישמיות לא יעשה דרך התווית מדיניות חדשה, אלא כחלק מהמאבק בתופעת האפליה ככלל.Australia אוסטרליה


בתחילת 2004 הן הסנאט והן בית הנבחרים הפדרלי, בנוסף לכמה בתי נבחרים ברמה המקומית, הציגו החלטות המגנות בחריפות את תופעת האנטישמיות. [28]


USA ארה


בשנת 2004 אישרו הקונגרס והסנאט ברוב גורף הצעה שהקנתה למחלקת המדינה סמכות וחובה לעקוב אחרי התפרצויות אנטישמיות וגזעניות בעולם ולפרסם דוחות בנושאים אלו. [29]הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה 
OSCE

 
"הצהרת קורדובה" מיוני 2005 קוראת למדינות החברות בארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה לחוקק חוקיים שתכליתם מאבק באנטישמיות. [ 30]


UN האו


בשנת 1992 הכריז האו"ם כי יש להכיר באנטישמיות כסכנה שיש לגנותה ולהלחם בה באמצעים משפטיים (legal means). בהצהרה רשמית של האו"ם מנובמבר 2004, קרא הארגון למדינות החברות בו להיאבק בגזענות ובכלל זה נכללה גם הדרישה להיאבק באנטישמיות.

  במהלך חודש אוגוסט השנה, הגישו ישראל, ארה"ב, רוסיה, אוסטרליה וקנדה הצעה להפוך את ה-27 בינואר ליום הזיכרון הרשמי לשואה שיצוין באו"ם. [31]

Finland פינלנד


הממשלה הפינית הקימה ועדה מייעצת ומתאמת העוסקת במאבק בגזענות, קסנופוביה, אנטישמיות ואי סובלנות. [32]


France צרפת


ביוני 2004 מינתה ממשלת צרפת ועדה בלתי תלויה לחקר נושא הגזענות והאנטישמיות בצרפת. אחת מהמלצות הועדה, הייתה שיש לחוקק חוק המעניש את אלו המשווים בפומבי בין ישראל או הציונות לבין אפרטהייד או נאציזם. המלצה נוספת של הוועדה היתה שיש להעביר את החוק נגד אנטישמיות מחוק חופש העיתונות, כפי שהוא קיים כיום, ולחוקק חוק חדש שיעסוק באופן ספציפי בנושא. [33]


Latvia לטביה


ב 19 לספטמבר 1990 יצא ה-Supreme Council של לטביה [34] בהצהרה רשמית המגנה את האנטישמיות ואת רצח העם היהודי שבוצע בלטביה הכבושה בתקופתו של היטלר. בהצהרה יש הכרה בעובדה כי תושבים לטביים לקחו גם הם חלק בהשמדה זו. ההצהרה מסתיימת בהכרה שעל המדינה להילחם באנטישמיות. [3]5


Slovakia סלובקיה


החלטה מס' 1027 מיום 4 באוקטובר 1994 קובעת כי תוקם ועדה ממשלתית שתוציא לפועל את תוכנית המאבק בגזענות, שנאת זרים, אנטישמיות ואי-סובלנות. ועדה זו עוסקת בתיאום, איסוף וארגון מידע בנושאים אלו ואחראית גם לקידום הפעילות התקשורתית כנגד גזענות. [36]


טענות נגד חקיקה בנושא הכחשת השואה

 

לצד היתרונות הברורים של חקיקה כנגד הכחשת השואה, ישנם גם מספר טיעונים נגד חקיקה כאמור:[37]


- עימות מול חופש הביטוי - חקיקה שעניינה הגבלת ביטויים שעניינם הכחשת שואה עלולה להיתפס כהגבלה בלתי לגיטימית של חופש הביטוי.


- קושי באפקטיביות החקיקה - נהוג לטעון שבמדינות בהן קיימת חקיקה האוסרת את הכחשת השואה האפקטיביות של החקיקה הזו נמוכה. למרות מספר הצלחות ביישום חקיקה מעין זו, בעיקר בצרפת ובגרמניה, השימוש בחקיקה זו כבסיס להגשת כתבי אישום עדיין נמוך. בנוסף, אין הוכחות לקשר ברור בין חקיקה שכזו לבין ירידה במספר התקריות של הכחשת שואה.


- הגדרת המושג בעייתית - קיים קושי בהגדרת המושג "הכחשת השואה" אשר מעורר קשיים בעיצוב חקיקה בנושא. הגדרה רחבה מידי של המושג עלולה להיתקל בטיעונים של פגיעה ממשית בחופש הדיבור, ואילו הגדרה צרה מידי של המושג עלולה להותיר בחוץ טווח ניכר למדי של מקרי הכחשת שואה. במקביל, הגדרה מעורפלת מידי תיצור קשיים בניסוח כתבי אישום. כך, למשל, קיים קושי לקבוע מה כוללת הכחשת שואה: הכחשה של האירוע כולו, ערעור על מספר הקורבנות, ערעור על קיומם של תאי הגזים וכדומה.


חשש מדיון בנושא - בעיה נוספת שמתעוררת בעניין חקיקה שתכליתה להגביל ביטויי הכחשת שואה האי שעיצוב חקיקה כזו מעוררת דיון ציבורי בנושא ייחודיותה של השואה מול זוועות אחרות בהיסטוריה האנושית. בהקשר זה קיימת טענה שחקיקה בנושא עשויה, באופן פרדוכסלי, להביא לדיון ציבורי שתוצאתו תתבטא בפיחות במעמדה של השואה ביחס לאירועים אחרים.  


- חשש ליצירת במה ותהודה לטענות מכחישי השואה - העמדה לדין של מכחישי שואה תספק להם זירה נוחה לשטוח את טיעוניהם וזאת אגב חשיפה תקשורת רחבה. בנוסף, מכחישי השואה עלולים להיתפס בציבור כ 'קדושים מעונים' הנלחמים על עקרון חופש הדיבור.  


- סיכון להפסד - ניצחון משפטי של מכחישי שואה עלול להיתפס בציבור הרחב כאישור היסטורי של טענותיהם, ולא רק כניצחון משפטי-טכני גרידא. דוגמה הממחישה חשש זה התעוררה לפני שנים אחדות באשר למשפטו של פרופ' דיוויד אירווינג שהתקיים בבריטניה, ואשר העניין הרב שנסב סביבו נבע מהצורך בהכרעה משפטית בסוגיה ההיסטורית של השואה.

 

סיכום

מדינות מעטות חוקקו חוקים המתייחסים ישירות ובאופן ספציפי לנושא האנטישמיות (ובכלל זה הכחשת שואה כמקרה פרטי של אנטישמיות). במרבית המדינות, נושא האנטישמיות מטופל במסגרת רחבה וכללית יותר של חקיקה כנגד גזענות ושנאת זרים. עם זאת, בחקיקה כנגד גזענות במתכונתה הנוכחית (בהינתן שהיא אינה מכילה בלשון החוק את המושג אנטישמיות באופן מפורש) קיימות מספר בעיות:[38]


  • נטל ההוכחה וההליכים המשפטיים על פי החוק הפלילי הקיים במרבית המדינות מקשים על השגת הרשעה בבתי המשפט.

 

  • החוק הפלילי במתכונתו הנוכחית לא מספק הגדרה ברורה (אם בכלל) של מושג הגזענות.

 

  • למרבית המערכות המשפטיות של מדינות אירופה אין קטגוריה מובחנת של פשע על רקע גזענות.

 

ראוי לציין כי חקיקה כנגד אנטישמיות היא רק כלי אחד, גם אם חשוב ביותר, במאבק בתופעה. מעקב, איסוף נתונים ורישום שיטתי של תקריות אנטישמיות הוא צעד חשוב נוסף, לצד החקיקה. בין המדינות הבולטות באיסוף שיטתי שכזה ניתן למנות את גרמניה, צרפת, הולנד, שוודיה, ובריטניה. מאידך מדינות דוגמת אוסטריה, בלגיה, יוון, ספרד, אירלנד, לוקסמבורג, איטליה, פורטוגל ופינלנד אינן מקיימות רישום ומעקב מסודר, ובמקרים מסוימים אף לא מקיימות מעקב כלל. [39]  

 


[1] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p.787

[2] Ibid, p.845

[3] Ibid, p.846

[4] Ibid, p.561

[5] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p 870.

[6] EUMC, Manifestation of Antisemitism in the EU 2002-2003. p.182

[7] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p.865

[8]   http://www.state.gov/g/drl/rls/40258.htm  

[9] Report on Global Anti-Semitism. The State Department, December 30, 2004. p.31

[10] Osterreich, StGBI 13/1945, amended version BGBI 148/1992.

[11] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p 117.

[12] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p.869

[13] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p330

[14] United Nations, CERD/C/SR.1675. 28 February 2005.

[15] Ibid,p.848

[16]   http://www.axt.org.uk/  

[17] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p. 649

[18] Ibid, p.430

[19] Ibid, p.507

[20] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005. p148 

[21]   http://www.enar-eu.org/en/events/crime/eumc_dimitrakopoulos.pdf  

[22] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p.379

[23] Monitoring Systems and Criminal Legislation in EU Member states. ENAR conference, September 11,2004.

Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p. 87

[24] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p87

[25]   http://www.jpr.org.uk/Reports/CS_Reports/no_3_2000/main.htm  

[26]   http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw2003-4/germany.htm  

[27]   http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw2003-4/italy.htm  

[28] Report on Global Anti-Semitism. The State Department, December 30, 2004. p.60

[29] Global Anti-Semitism Review Act. S. 2292 ,October 16, 2004.

[30] Cordoba Declaration, CIO.GAL/76/05/Rev.2, June 9 2005.

[31] International.jpost.com; U.S, Russia ask UN to declare Holocaust day. 19.8.2005

ב- 27 בינואר 1945 שחרר הצבא האדום את מחנה ההשמדה אשוויץ.

[32] The Finish League for Human Rights. Legislation Report on Finland 2002.

[33] Report on Global Anti-Semitism. The State Department, December 30, 2004. p.20

[34] ה- Supreme Council היה גוף חקיקה שפעל בתקופה הסמוכה להכרזת העצמאות של לטביה.

[35] Legislating Against Discrimination. An International Survey of Anti-Discrimination Norms. Nina Osin and Dina Porat (edt.). Martinus Nijhoff Publishers, 2005.p.477

[36] Ibid, p.829

[37]   http://www.jpr.org.uk/Reports/CS_Reports/no_3_2000/main.htm

[38] Monitoring Systems and Criminal Legislation in EU Member states. ENAR conference, September 11,2004

[39] EUMC, Manifestation of Anti-Semitism in the EU 2002-2003.