מסמך אוטווה

להלן הגרסה המלאה של מסמך Ottawa:


אנו, נציגי הפרלמנטים השונים ברחבי העולם, אשר התכנסנו ב Ottawa לועידת הפסגה השניה של הקואליציה הבין פרלמנטרית למאבק באנטישמיות, מאשרים מחדש את הצהרת לונדון למאבק באנטישמיות כמסמך מסגרת למלחמה באנטישמיות.

 

אנו מודאגים מכך שמאז ועידת לונדון בחודש פברואר 2009, נרשמה עלייה דרמטית בביצוע פשעים אנטישמיים ובתקיפות כנגד יהודים, רכושם, מוסדות חינוך יהודיים ומוסדות קהילתיים.

 

אנו מודאגים מהאנטישמיות המתמשכת הדוגלת ברצח עם והאידיאולוגיות הקיצוניות הקשורות בה. אם האנטישמיות היא השנאה המתמשכת ביותר, ורצח עם הוא הנורא בכל הפשעים, אזי המפגש של כוונה לרצח עם המגולמת באידיאולוגיה אנטישמית היא השילוב הרעיל ביותר.

 

אנו מזועזעים לנוכח תחייתן של העלילות הקלאסיות כנגד היהודים אשר כוללות:

 

- עלילת הדם (היהודים משתמשים בדם של ילדים להקרבה טקסית)

 

- תיאור היהודים כ- "מרעילי בארות" - האחראים לכל הרע שבעולם

 

- המיתוס של "הפרוטוקולים החדשים של זקני ציון" - זיוף מהתקופה הצארית אשר קבע כי קיימת קונספירציה בינלאומית של היהודים להשתלט על העולם. הפרוטוקולים האשימו את היהודים כי הם שולטים בממשלה, בכלכלה, בתקשורת ובמוסדות הציבור.

 

- המשמעות הכפולה של הכחשת השואה - מאשימה את היהודים כי המציאו את השואה ובו זמנית – ההליך של אימוץ עקרונות הנאציזם כלפי האדם היהודי והעם היהודי.

 

אנו מודאגים מהתפרצות האנטישמיות והשנאה באינטרנט, אמצעי תקשורת מכריע לקידום והגנה על חופש הביטוי, חופש המידע, וההשתתפות של חברה אזרחית.

 

אנחנו מודאגים מהכישלון של רוב מדינות ה- OSCE ליישם במלואם את התנאים של הצהרת ברלין 2004 שכוללת התחייבות:

 

"לאסוף ולשמור מידע אמין על פשעים אנטישמיים, ועל פשעי שנאה אחרים, שבוצעו בשטחם, ולדווח על מידע זה מעת לעת ל- OSCE, למשרד מוסדות דמוקרטיים וזכויות אדם (ODIHR), ולהביא את המידע הזה לידיעת הציבור."

 

אנחנו מודאגים מהדיווחים על אירועי האנטישמיות בקמפוסים, כגון מעשי אלימות, התעללות מילולית, חוסר סובלנות והתקפות על אלה המחוייבים לחקירה חופשית תוך ערעור ערכים אקדמיים בסיסיים.

 

אנו מחדשים את קריאתנו לממשלות, לפרלמנטים, למוסדות בינלאומיים, למנהיגים פוליטיים ואזרחיים, לארגונים לא ממשלתיים להצהיר על ערכים דמוקרטיים ואנושיים, לבנות חברה המבוססת על כבוד ואזרחות ולהילחם בכל גילויי האנטישמיות ובכל צורה של אפליה.

 

אנו תומכים ב- EUMC - היום הסוכנות לזכויות יסוד (FRA) – אשר קובעת כי:

 

" דוגמאות עכשווית של אנטישמיות בחיים הציבוריים, בתקשורת, בבתי הספר, במקומות העבודה ובתחומי הדת כוללים, אך אינם מוגבלים ל:

 

- קריאה, סיוע או הצדקה להרג או פגיעה של יהודים בשם אידיאולוגיה רדיקלית או השקפה דתית קיצונית.

 

- דמוניזציה או השמעת טענות סטריאוטיפיות על היהודים בתור שכאלה או על הכוח של היהודים כקולקטיב - כגון, בעיקר אך לא רק - המיתוס על קונספירציה יהודית עולמית, או הטענה כי היהודים שולטים בתקשורת, בכלכלה, בממשלה או במוסדות חברתיים אחרים.

 

- האשמת היהודים באחריות למעשי עוולה שבוצעו או שכלל לא התרחשו, על ידי יהודי אחד או קבוצה, או אפילו למעשים של אנשים שאינם יהודים.

 

- הכחשת העובדות, ההיקף, והמנגנונים (למשל תאי גזים) של שואת העם היהודי בידי גרמניה הנאצית, תומכיהם ועוזריהם במהלך מלחמת העולם השנייה.

 

- האשמה של היהודים כעם, או ישראל כמדינה באחריות להמצאה של השואה או להגזמת ממדיה.

 

- האשמת אזרחים יהודים על היותם נאמנים יותר למדינת ישראל או לסדר העדיפויות לכאורה של היהודים ברחבי העולם, מאשר לאינטרסים של המדינות בהם הם גרים.

 

להלן דוגמאות לדרכים שבהן האנטישמיות באה לידי ביטוי ביחס למדינת ישראל אם לוקחים בחשבון את ההקשר הכולל:

 

- שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, למשל, על ידי טענה כי קיומה של מדינת ישראל היא יוזמה גזענית.

 

- הפעלת סטנדרטים כפולים על ידי דרישה מישראל להתנהג בצורה מסויימת אך לא לבקש התנהגות דומה מאומות דמוקרטיות נוספות.

 

- שימוש בסמלים ודימויים הקשורים לאנטישמיות הקלאסית (למשל, הטענה כי היהודים הרגו את ישו או עלילות דם) כדי לאפיין את ישראל או את הישראלים.

 

- השוואה בין המדיניות הישראלית העכשווית לזו של הנאצים.

 

- האשמה קולקטיבית של היהודים בביצוע פעולות של מדינת ישראל.

 

עם זאת, ביקורת על ישראל הדומה לזאת המופנית כלפי כל מדינה אחרת אינה יכולה להיחשב כאנטישמיות.

 

שיהיה ברור: הביקורת על ישראל אינה אנטישמיות ולומר כך הוא שקר. אבל לבודד את ישראל באמצעות האשמה סלקטיבית וגינויים - שלא לדבר על שלילת זכות קיומה או המבקשים להשמידה - היא מפלה ונתעבת, שלא לומר לא הוגנת.

 

חברי הפרלמנט הנפגשים ב Ottawa מתחייבים:

 

לקרוא לממשלות שלהם לקיים התחייבויות בינלאומיות למאבק באנטישמיות – כגון העקרונות של ה- OSCE ברלין – ולשתף פעולה עם האו"ם למטרה זו. כפי שאמר זאת מזכ"ל האו"ם לשעבר, Kofi Annan,, "יהיה זה [...] צודק לומר כי האו"ם הגיח מתוך האפר של השואה. אג'נדה של ארגון זכויות האדם שאינו עוסק באנטישמיות, מתכחש להיסטוריה שלו";

 

לקרוא לפרלמנטים ולממשלות לאמץ את ההגדרות של ה- EUMC ולבסס את האכיפה בחוק הקיים;

 

לעודד מדינות ברחבי העולם להקים מנגנוני דיווח ובקרה על האנטישמיות המקומית והבינלאומית, בהתאם להגדרות של "אמנת המאבק באנטישמיות משנת 2010", שהוצגה לאחרונה בפני הקונגרס האמריקאי;

 

לעודד את מנהיגי כל הדתות – המיוצגים גם בוועידה זאת - להשתמש בכל האמצעים האפשריים כדי להילחם באנטישמיות ובכל צורה של שנאה ואפליה;

 

לקרוא לפורום הפרלמנטרי של קהילת הדמוקרטיות להעביר את המאבק כנגד השנאה והאנטישמיות לראש סדר העדיפויות בעבודתם;

 

לקרוא לממשלות ולחברי פרלמנט ליישם ולאשר מחדש את האמנה נגד רצח עם, ולהכיר בכך כי במקומות שבהם קיימת הסתה לרצח עם, מוטלת על מפלגות המדינה החובה לפעול;

 

לעבוד עם אוניברסיטאות ולעודד אותם להילחם באנטישמיות באותה רצינות שבה הם מתעמתים עם צורות אחרות של שנאה. באופן ספציפי, יש להזמין את האוניברסיטאות להגדיר בבירור את האנטישמיות, לספק דוגמאות ספציפיות ולאכוף את קודי ההתנהגות בתקיפות, תוך הבטחת חופש הביטוי ועקרון החופש האקדמי. האוניברסיטאות צריכות להשתמש בהגדרה של ה- EUMC בנושא האנטישמיות כבסיס לחינוך, אימון והכוונה. אכן, צריכה להיות אפס סובלנות באוניברסיטה כנגד כל אפליה על בסיס גזע, מגדר, דת, מוצא אתני, נטייה מינית או עמדה פוליטית;

 

אנו מעודדים את האיחוד האירופי לקדם את החינוך האזרחי ואת רעיון החברה הפתוחה במדיניות האירופית (ENP) וליצור קשר בין מימון לפיתוח הדמוקרטיה וכיבוד זכויות האדם במדינות השותפות למדיניות ה- ENP;


להקים כוח משימה בינלאומי של מומחי אינטרנט המורכב מפרלמנטרים ומומחים על מנת ליצור אינדיקטורים משותפים לזיהוי וניטור האנטישמיות וגילויי שנאה אחרים באינטרנט ולפתח המלצות לממשלות במסגרות בינלאומיות למציאת פיתרון לבעיות אלו;

 

לבקש מהנציגים האפריקאיים המשתתפים בכנס זה, לפתח קשרי עבודה עם חברי פרלמנט באפריקה בנושא המאבק בגזענות ובאנטישמיות;

 

אנו מפצירים ביושבת ראש הנכנסת של ה- OSCE, שהיא ליטא, לתת עדיפות עליונה להתחייבויות האלה במהלך 2011 ואנו קוראים למינוי מחדש של נציגים מיוחדים על מנת שיסייעו בעבודה זו.